Privacy Verklaring

Op deze pagina treft u de privacy verklaring van Snackbar De Ring aan. U wordt aangeraden deze privacy verklaring zorgvuldig te lezen voordat u verder gaat op ons website. Meer informatie vindt u terug bij onze FAQ over AVG.

Snackbar De Ring is gevestigd aan Ring 23, 3214 AT Zuidland en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64365484, als VOF Snackbar de Ring. Wij zijn per mail te bereiken via info@snackbardering.nl of via 0181-451083.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Snackbar De Ring omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om u zo goed mogelijk in te lichten, Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Snackbar De Ring aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Snackbar De Ring valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Snackbar De Ring behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatste bijgewerkt op 12 maart 2019.

Snackbar De Ring verwerkt de persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u uw gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor -en achternaam
  • e mail adres
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze bestelsite aan te maken, deel te nemen aan winacties, in correspondentie en telefonisch.

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u het contact/inschrijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt uw naam en mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met u op te kunnen nemen, maar worden niet gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van bepaalde diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn zolang de overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen o.a. bedrijfsnaam, achternaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. 

Snackbar De Ring verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden 7 jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder uw naam, telefoonnummer en/of mailadres kan Snackbar De Ring geen contact met u opnemen. Daarnaast is Snackbar De Ring in geval van facturatie en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Snackbar De Ring maakt o.a. via de bestelsite of app gebruik van cookies. Zie hiervoor de Privacy Policy van Next to Food. Elke keer wanneer u de website bezoekt, verzamelt zij analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft.

Snackbar De Ring heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website , https://www.snackbardering.nl en onze bestelsite, heeft een ssl certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de AVG. Om misbruik te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen uwzelf te identificeren voordat u hiervan gebruik wil maken.

Snackbar De Ring